Các địa phương có số hộ dân phải di chuyển nhiều là huyện Bắc Hà (44 hộ); huyện Bảo Thắng (41 hộ) và Văn bàn (27 hộ); 6 huyện và thành phố còn lại đều có trên 15 hộ phải sắp xếp lại, trong trong đó chủ yếu để phòng tránh thiên tai.

Hai huyện Sa Pa và Bát Xát tuy có số hộ di chuyển ít - từ 11 đến 16 hộ, nhưng tiềm ẩn nguy cơ thiên tai cao, nên công tác chỉ đạo tuyên truyền vận động được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Tại huyện Sa Pa, đến nay cả hai điểm sắp xếp dân cư tránh lũ là xã Bản Hồ (11 hộ) và Bản Khoang (trên 10 hộ) đều đã cơ bản hoàn thành, san tạo mặt bằng khu tái định cư và hỗ trợ các hộ dân làm nhà về nơi ở mới, phấn đấu hoàn thành việc di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai xong trước ngày 30/6/2014.

Về lâu dài, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương có nguy cơ cao về thiên tai chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kế hoạch trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng. Trước mắt, từ nay đến năm 2015 phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng bình quân toàn tỉnh lên trên 50%

Uyên Minh