Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Y tế đã lập đoàn kiểm tra đột xuất đối với chất lượng nước dùng trong ăn uống và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo thông báo kết quả chất lượng nước tại Lâm Đồng của Bộ Y tế, hiện trên địa bàn Lâm Đồng có 14 nhà máy, trạm cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất cấp nước từ 1.000m²/ngày trở lên. Ngoài ra, có 37 công trình cấp nước tập trung nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng số nhà máy nước, trạm cấp nước công suất từ 1.000m³/ngày trở lên được kiểm tra là 14 nhà máy với 84 lượt kiểm tra.

Rác thải tại hồ Đan Kia-Suối Vàng nơi cung cấp nguồn nước nguyên liệu cho nhà máy nước.

Cơ quan chức năng đã lấy 176 mẫu để xét nghiệm, phát hiện 32 mẫu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh về chỉ tiêu lý hóa, 9 mẫu nước không đạt tiêu chuẩn vệ sinh về vi sinh. Kết quả kiểm tra tại các trạm cấp nước tập trung dưới 1.000m3/ngày và các hình thức cấp nước hộ gia đình. Tổng số mẫu nước được xét nghiệm là 149 mẫu, phát hiện 91 mẫu nước không đạt tiêu chuẩn vệ sinh về các chỉ tiêu hóa học, sinh học, vi sinh.   

Trong 4 nhà máy cung cấp nước mà Bộ Y tế tiến hành kiểm tra, có 3 cơ sở cung cấp nước có nguồn nước nguyên liệu là nước mặt hồ nằm trong khu du lịch hoặc các đường ống cống, rảnh dẫn nước thải xuống sông trong khu vực bảo vệ nguồn nước, dó đó có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước dẫn lớn. Một cơ sở cung cấp nước còn lại có nguồn nước nguyên liệu là giếng khoan cũng nằm trong nguy cơ ô nhiễm rất cao do chất thải nông nghiệp, chăn nuôi gia xúc, gia cầm…

Kim Ngân