Hậu quả là kính phía trước xe bị vỡ, các mảnh kính nhỏ văng tứ tung, trong đó có một mảnh trúng vào vùng đầu tài xế gây chảy nhiều máu.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai khẩn trương vào cuộc phối hợp với nhà xe làm rõ.

Bảo Sơn