Theo Thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Gia Lai, trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã có những sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ chưa đúng quy định, nhiều cán bộ được Giám đốc Sở Công thương bổ nhiệm chưa đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, cán bộ không nằm trong quy hoạch...; nóng vội, thiếu khách quan trong việc chỉ đạo xác minh lý lịch làm hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Bích Thu, gây dư luận không tốt.

Giám đốc Huỳnh Ngọc Tục còn là người trực tiếp chỉ đạo điều hành lĩnh vực thanh tra Sở Công thương nhưng thiếu kiểm tra, giám sát để các đoàn thanh tra làm việc chưa hết trách nhiệm, châm chước trong xử lý vi phạm hành chính gây thiệt hại Nhà nước hơn 71 triệu đồng. Đồng thời, ông Tục còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, tác động đến việc xây dựng công trình cấp điện thôn Hàm Rồng, đi vào khu vực rẫy của gia đình mình.

Đặc biệt, Giám đốc Huỳnh Ngọc Tục đã sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp hết cấp III hệ bổ túc văn hóa không hợp pháp để lập hồ sơ đăng ký thi tuyển, học tập Đại học Luật Hà Nội, hệ tại chức tại Gia Lai (khóa 1992-1996) nhằm nâng lương, đề bạt bổ nhiệm... là vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước

N.Như