Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010- 2015 đối với ông Phạm Bá Luyến.

Cụ thể, trong quá trình tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, Phòng GD&ĐT do ông Luyến làm Trưởng phòng và Phòng Nội vụ không tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng, không xây dựng quy chế xét tuyển.

Có 24 giáo viên đã hợp đồng từ 6-7 năm, đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng không được xét tuyển, trong khi đó có 9 giáo viên mới hợp đồng 1 năm lại được xét tuyển. 

Đây là việc làm tùy tiện, thiếu khách quan, gây dư luận không tốt trong cán bộ, giáo viên và nhân dân. Ngoài ra, ông Luyến không trung thực trong kê khai thành tích cá nhân, khai man thời gian trực tiếp giảng dạy từ 4 năm thành 16 năm để đủ tiêu chuẩn, điều kiện được xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

P.A.