Theo thống kê, tỉnh Kon Tum hiện có trên 520 công trình thủy lợi (trong đó có 70 hồ chứa, gần 450 đập dâng và 8 trạm bơm), bước vào mùa mưa lũ năm 2014, có gần 20 công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, trong đó có 7 công trình có nguy cơ cao; trong khi đó phần lớn cán bộ vận hành các công trình thủy lợi do cấp huyện quản lý đều chưa qua đào tạo và chỉ có 4/70 hồ chứa xây dựng được quy trình vận hành, điều tiết…gây sự mất an toàn của các hồ đập.

Đây được coi là giải pháp quan trọng của Kon Tum nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2014 trên địa bàn

N.H.Khôi