Trong thời gian chờ kiểm tra xử lý, những trường hợp xe đã có phiếu cân ở các trạm cân khác nhưng quan sát không thấy có dấu hiệu vi phạm thì có thể không qua trạm cân ở Gia Lai.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đăng Hưng-Trạm trưởng trạm cân 55 ở Gia Lai, cần phòng ngừa trường hợp các nhà xe sang tải dọc đường sau khi đã qua trạm cân ở các tỉnh khác nên vẫn có thể bắt cân trở lại nếu quan sát bằng mắt thường thấy nghi ngờ quá tải.

Liên quan đến việc dư luận báo chí phản ánh có dấu hiệu tiêu cực khi làm nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, để xe vượt trạm cân... lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk cũng đã yêu cầu các cá nhân liên quan kiểm điểm làm rõ để có biện pháp xử lý theo quy định

N.Như