Đối với các đơn vị, cá nhân không chấp hành, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai sẽ tạm thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, các loại phù hiệu, biển hiệu đã cấp cho các xe đối với các đơn vị vận tải.

Trong trường hợp lái xe không đảm bảo sức khỏe, có sử dụng chất ma túy thì không cho hành nghề

Ngọc Như