Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh miền núi phía đặc biệt chú trọng tuyên truyền để người dân khi phát hiện gia súc nghi mắc bệnh Nhiệt thán, gia súc chết bất thường phải khai báo cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y nơi gần nhất để xử lý triệt để mầm bệnh; không tự ý giết mổ gia súc mắc bệnh, chết để ăn hoặc chia cho mọi người trong thôn, bản. Đồng thời, nghiêm cấm việc vận chuyển, giết mổ gia súc và tiêu thụ gia súc mắc bệnh, chết bất thường trên địa bàn xã có dịch và các xã xung quanh trong thời gian có dịch để hạn chế lây lan dịch bệnh Nhiệt thán cho gia súc và người.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong tháng 9/2014, tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã xuất hiện gia súc mắc bệnh Nhiệt thán và lây sang người do việc giết mổ, ăn thịt gia súc mắc bệnh, chết

C.L.