Năm 2010, kiểm tra tại 27 hộ gia đình ở các xã Na Mèo, Mường Mìn, Sơn Điện, Sơn Lư, các cơ quan chức năng của huyện Quan Sơn đã phát hiện có tới hơn 146m3 gỗ các loại không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc khai thác hợp pháp cất giữ tại gầm nhà sàn của người dân. Lực lượng Công an, Kiểm lâm, Quân sự, BĐBP và UBND các xã, thị trấn sau đó đã tiến hành kiểm tra đồng bộ, thống kê, xử lý gỗ cất giữ không có thủ tục hợp pháp trên toàn địa bàn. Tính đến tháng 9/2011, thống kê tại 12/13 xã, thị trấn của huyện, phát hiện có hơn 3.231m3 gỗ thuộc diện trên.

Tập quán của người dân địa phương (chủ yếu là người Thái) còn sử dụng rất nhiều nhà sàn, với chất liệu chính là gỗ, nên để đủ số gỗ dựng một ngôi nhà sàn, họ phải tích trữ cả chục năm. Tuy nhiên, theo quy định của Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác, khi tiến hành tận thu gỗ còn bỏ lại trên các hiện trường khai thác cũ, trên nương rẫy bỏ hoang, hoặc gỗ nằm trên nương rẫy cố định, đồng ruộng, vườn cây công nghiệp, cây ăn quả, chủ vườn phải có tờ trình gửi cơ quan chức năng và được cấp có thẩm quyền cho phép tận thu. Bên cạnh đó, phải có biểu chi tiết địa danh, sản lượng, đối tượng, kích cỡ của sản phẩm tận thu.

Lãnh đạo huyện Quan Sơn thừa nhận, nguyên nhân dẫn đến tình trạng chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục trong khai thác, cất giữ gỗ mà pháp luật quy định là do nhận thức về pháp luật quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản của người dân còn thấp. Một phần trách nhiệm thuộc về UBND huyện, xã, cơ quan chức năng chưa làm tốt công tác tuyên truyền, chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện.

Ông Lò Đình Múi cho biết: "Huyện đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức họp dân thông báo kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền để nhân dân tự giác kê khai đúng, đầy đủ số lượng, khối lượng, chủng loại, nguồn gốc và thời điểm, mục đích khai thác... Tình trạng này sẽ được chấm dứt trong thời gian tới"

L.Q.