Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý với nguyên tắc của Bộ NN&PTNT và ý kiến của các Bộ về điều chỉnh, hướng dẫn tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là với các vùng khó khăn, vùng đặc thù nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng của các tiêu chí đạt chuẩn, đặc biệt là đối với các tiêu chí quan trọng như thu nhập, giảm hộ nghèo, giáo dục, y tế ... để đảm bảo chương trình được thực hiện mang hiệu quả thực chất cho đời sống của người dân và phải đảm bảo giữ gìn được cảnh quan - văn hóa của từng vùng, miền, địa phương.

Trên cơ sở đó, có thể xem xét quy định những chỉ tiêu đạt chuẩn bắt buộc và những chỉ tiêu linh hoạt phù hợp với điều kiện đặc thù của từng vùng, miền, địa phương. Dự kiến, hết năm 2015 sẽ có ít nhất 17% xã đạt chuẩn, đến năm 2020 sẽ có khoảng 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu.

Chi Linh