Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, ở một số địa phương và nhà trường, việc tổ chức mặc đồng phục cho học sinh, sinh viên (HS, SV) chưa thực hiện đúng quy định của Thông tư 26, gây phiền hà, tốn kém cho gia đình HS, SV và bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là vào dịp đầu năm học mới.

Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT, các nhà trường thực hiện nghiêm túc nội dung là không bắt buộc HS phải mặc đồng phục hàng ngày đến trường. Ở những nơi có điều kiện thì chỉ cần quy định HS mặc đồng phục một buổi/tuần vào ngày phù hợp. Mẫu đồng phục của nhà trường phải đơn giản, ổn định, dễ tìm mua hoặc may.

Bộ GD&ĐT đề nghị các nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, cho phép gia đình HS tự sắm đồng phục theo mẫu của nhà trường. Tuyệt đối không tự ý thay đổi mẫu đồng phục, nếu có thay đổi cần báo trước, được sự đồng thuận của phụ huynh trong trường; không bắt buộc HS may đồng phục mới vào đầu năm học

Tuấn Minh