Các đơn vị trên đã tiến hành xác minh và kiểm tra tại siêu thị Ocean Mart và cơ sở Thanh Bình (địa chỉ : 165/1B, đường 887, ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạch An, TP Bến Tre) để kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm thành phần chính và các chỉ tiêu độc hại có liên quan đến của sản phẩm thạch dừa.

Tuy nhiên, kết quả cho thấy: Về thủ tục hành chính và điều kiện VSATTP, cơ sở chấp hành đúng theo quy định. Đánh giá cảm quan về sản phẩm (màu sắc, mùi) không phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Kết quả kiểm nghiệm tại Viện vệ sinh Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh không phát hiện Polymer tổng hợp trong sản phẩm thạch dừa Thanh Bình. Thành phần chính của sản phẩm là Polysaccharite. Hàm lượng xơ thô là 0,34g/100g.

Như vậy sản phẩm thạch dừa Thanh Bình hiện không có thành phần nhựa (polymer) trong sản phẩm như thông tin đã phản ánh

Dạ Miên