Báo CAND đã có bài viết đề cập vụ việc Lê Đình Long chiếm dụng trái phép hơn 210 triệu đồng tiền phải chi trả cho các đương sự trong các vụ việc thi hành án dân sự do Long thu được. Hành vi chiếm dụng tiền trái phép của Lê Đình Long đã gây thiệt hại quyền lợi chính đáng của ông Huỳnh Lược, trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

Theo Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004, chấp hành viên thụ lý các vụ án có liên quan cũng không thể lẩn tránh trách nhiệm. Mặt khác, sau khi ông Huỳnh Lược gửi đơn khiếu nại về việc quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm thì ngày 7/3, ông Lược được mời đến cơ quan thi hành án Khánh Hòa để… ép ký biên bản giải quyết khiếu nại với nội dung thừa nhận việc nhận tiền thi hành án trước đó là do tự nguyện.

Biên bản viết sẵn đã ghi lùi ngày 7/2, thành phần giải quyết gồm Nguyễn Hữu Anh, Phó trưởng cơ quan thi hành án, Nguyễn Xuân Thắng, chấp hành viên, Lê Đình Long, chuyên viên… Nhưng tại thời điểm này ông Anh, ông Thắng không còn giữ chức vụ nêu trên. Hơn nữa, người bị khiếu nại trực tiếp giải quyết khiếu nại là vi phạm Luật Khiếu nại tố cáo. Dư luận cho rằng, Cục Điều tra Viện KSND Tối cao cần tiếp tục làm rõ vấn đề này

Hữu Toàn