Chương trình tình nguyện “Hành động cho Hành tinh xanh” là chuỗi các hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận, trong đó nội dung trọng tâm là trồng cây xanh và thực hiện chương trình “Công viên không rác”.

Chương trình được triển khai từ nay đến năm 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, vì một hành tinh xanh. Cụ thể, sẽ trồng thêm 50.000 cây xanh trên địa bàn Thành phố và một số tỉnh lân cận; thực hiện chương trình "Công viên không rác" tại các công viên trung tâm Thành phố, các tình nguyện viên sẽ dọn dẹp vệ sinh, nhặt rác tại các công viên; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị.

Thu Hoài