Khu tái định cư này có diện tích hơn 79.000m2, với tổng vốn đầu tư hơn 137 tỉ đồng trích xuất từ nguồn ngân sách của tỉnh và TP Hạ Long...

L.M.T.