Nhờ tuần tra giám sát kịp thời, nên sau khi sự cố xảy ra, phương tiện xe cơ giới và lực lượng công nhân cầu đường được huy động đến hiện trường tiến hành giải tỏa, không để xảy ra ách tắc.

Tuy nhiên, nhiều tảng đá lớn không thể nổ mìn phá hủy, nên đến sáng 25/10, Hạt Đường bộ Vạn Ninh vẫn đang triển khai biện pháp chẻ đá thủ công để bảo đảm sớm thông thoáng mặt đường

P.V.