Qua ấp, nuôi thử nghiệm cho thấy, tỷ lệ trung bình trứng nở đạt 78,41% và tỉ lệ nuôi chim con khỏe mạnh, không bị dị tật đạt 28,02%.

Ngoài ra, công ty còn sản xuất thức ăn, xây dựng chế độ ăn dinh dưỡng phù hợp cho chim con

K.N.