Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Sở Giao thông vận tải tổ chức tiếp nhận, quản lý ngay để duy tu, duy trì, đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo ATGT theo quy định. Cùng với đó, BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định để bàn giao hồ sơ hoàn công và các tài liệu có liên quan cho Sở GTVT

N. Minh