Hội nghị tập trung thảo luận những thách thức xung quanh việc phát triển điện hạt nhân ở Châu Á như năng lượng hạt nhân, an toàn hạt nhân, phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, các cơ hội đầu tư và chiến lược tài chính cho lĩnh vực điện hạt nhân...

Hội nghị cũng góp phần giúp các quốc gia mới bắt đầu phát triển điện hạt nhân như Việt Nam triển khai chương trình điện hạt nhân một cách an toàn, an ninh và hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng.

Việt Nam đã ký các Hiệp định hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình với 9 quốc gia là Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Argentina, Canada và Hoa Kỳ.

Để triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Việt Nam đã ký với Liên bang Nga và Nhật Bản thỏa thuận hợp tác xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Đến nay, các tổ chức tư vấn của Liên bang Nga và Nhật Bản đã hoàn thành và nộp báo cáo dự án đầu tư (FS), hồ sơ phê duyệt địa điểm (SAD) của các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam - chủ đầu tư dự án.

Đồng thời, các dự án thành phần của nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận cũng đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận tích cực triển khai.

K. Vy