Kết quả đó đã đưa tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2015 ước đạt 2.698.324 lượt, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2014. Có một số thị trường khách tăng so với cùng kỳ năm trước như: Hàn Quốc tăng 33,4%, Phần Lan tăng 27,0%, Tây Ban Nha tăng 8,2%; Singapore tăng 6,7%; Italy tăng 5,0%, Mỹ tăng 4,7% và Đức tăng 0,6%.

Khách du lịch nội địa trong 4 tháng đầu năm ước đạt 25 triệu lượt. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 10,9 triệu lượt; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125.757 tỷ đồng (tính theo mức chi tiêu mới dựa vào kết quả điều tra khách du lịch năm 2013), tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Trân Trân