Các bạn trẻ được cung cấp kiến thức về chủ trương, chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người lao động là người dân tộc thiểu số ở miền núi khi học nghề, đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

Đặc biệt, trong buổi sáng 9/5, đại diện Công ty DEMCOVINA (Long An) cũng giới thiệu và sẵn sàng ký quyết định tuyển dụng khoảng 1.000 lao động đi làm công nhân may mặc tại công ty, với mức lương từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng/tháng (tùy từng vị trí công việc).

Nhiều công ty trong và ngoài tỉnh cũng có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm lao động có việc làm ngay.

Thanh niên huyện vùng cao, biên giới Quan Hóa (Thanh Hóa) đang tìm kiếm thông tin về việc làm tại chương trình.

Theo anh Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, trong năm 2009, Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên của Tỉnh đoàn đã tạo việc làm tại chỗ cho hơn 3.000 ĐVTN; giới thiệu cho các doanh nghiệp tuyển dụng gần 4.000 lao động là ĐVTN

L.Q.