Tại buổi họp báo, đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTW cho biết Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý cho UBKTTW tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng vào đúng ngày truyền thống 16/10.

Cùng với các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống, ngành Kiểm tra Đảng đã xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền giúp Ủy ban Kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên trong ngành ôn lại quá trình phát triển, cống hiến và trưởng thành của ngành; đồng thời thấy rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 65 năm qua. Qua đó, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác kiểm tra các cấp, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, để toàn Đảng, toàn dân hiểu một cách đầy đủ hơn về truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…

Việt Hưng