Đài Loan: 5.136 lao động (1.323 lao động nữ), Nhật Bản: 1.926 lao động (767 lao động nữ), Hàn Quốc: 114 lao động (13 lao động nữ), Malaysia: 679 lao động (357 lao động nữ), Arab Saudi: 437 lao động (295 lao động nữ), Macao: 101 lao động (61 lao động nữ) và các thị trường khác.

Đây là một trong những tín hiệu đáng mừng khi số lao động xuất cảnh trong tháng 1 đã đạt 9,13% kế hoạch năm 2015 và bằng 139,42% so với cùng kỳ năm ngoái.

T.Uyên