Đồng thời qua đó phát hiện, tập hợp và phát huy những năng khiếu trẻ về tin học góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm nay, Hội thi có sự tham dự của 440 thí sinh, những thí sinh này đã vượt qua các vòng thi sơ khảo ở cấp quận, huyện và vòng sơ loại trực tuyến; có 40 phần mềm tham gia dự thi nội dung Phần mềm sáng tạo.

Các thí sinh được chia thành bốn bảng: Bảng A thuộc cấp Tiểu học có 151 thí sinh, bảng B cấp Trung học cơ sở có 130 thí sinh, bảng C khối Trung học phổ thông có 120 thí sinh và bảng D là khối sinh viên có 39 thí sinh, riêng khối sinh viên chỉ tham gia phần thi Phần mềm sáng tạo

T.S.