Khoản tiền này sẽ được giải ngân trong thời hạn 3,5 năm kể từ ngày ký hiệp định viện trợ không hoàn lại.

Với số tiền khá lớn đầu tư cho dự án nêu trên, sẽ có hàng chục ngàn hộ dân nghèo tại thành phố được lắp đặt đồng hồ nước miễn phí và có cơ hội được sử dụng nước sạch.

Theo UBND thành phố, dự án sẽ được giao cho Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố làm chủ đầu tư.

Theo đó, cứ mỗi 1m3 nước sạch giảm được/ngày từ dự án "Giảm thất thoát nước của thành phố", sẽ có một đồng hồ nước được lắp đặt miễn phí cho người nghèo

Đ.T.