Tham dự Diễn đàn có hơn 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên là các ngư dân trẻ, lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và đoàn viên, thanh niên khu vực nông thôn của tỉnh Quảng Ngãi.

Tọa đàm chia sẻ của Bộ đội biên phòng, ngư dân trẻ và đoàn viên, thanh niên về tình yêu Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể.

Tại Diễn đàn, các ý kiến tham luận đều khẳng định niềm tin của thế hệ trẻ vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quyết tâm cống hiến sức trẻ và trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những hành động cụ thể: ngư dân trẻ quyết tâm bám biển, tham gia phát triển kinh tế biển bền vững, đoàn kết, đấu tranh với các thế lực xâm phạm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; lực lượng bộ đội biên phòng mưu trí, dũng cảm, thể hiện tinh thần không ngại hi sinh, gian khổ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đối với thanh niên nông thôn là tinh thần tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng đời sống ở văn hóa ở khu dân cư...

Trung ương Đoàn tặng quà cho ngư dân trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của đảng viên trẻ, đoàn viên, hội viên nhất là thanh niên nông thôn, bộ đội biên phòng, ngư dân trẻ tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các ý kiến của đại biểu đều tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 gồm các vấn đề: tăng cường quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ và thu hút nhân tài; công tác giải quyết việc làm tại nông thôn; cơ cấu lại nông nghiệp và giải pháp tiêu thụ nông sản, sản phẩm thủ công trong những năm tới, phát triển kinh tế biển,…

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn tặng 10 suất quà cho 10 ngư dân thanh niên trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Phổ.

Hồng Vân