Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình đưa tu nghiệp sinh Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1992 trên cơ sở Bản ghi nhớ về "Chương trình phái cử và tiếp nhận tu nghiệp sinh nước ngoài vào tu nghiệp tại Nhật Bản" đã được ký giữa Bộ LĐ-TB&XH và Tổ chức hợp tác đào tạo quốc tế Nhật Bản (JITCO). Hiện đang có khoảng hơn 20 nghìn thực tập sinh và lao động Việt Nam ở Nhật Bản. Thu nhập bình quân của thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản vào khoảng 1.500USD/tháng.

Tại hội thảo, đại diện JITCO, Tổ chức quốc tế phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh và 20 nghiệp đoàn của Nhật Bản cùng Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và 60 doanh nghiệp phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản đã cùng trao đổi trực tiếp, đưa ra các giải pháp tăng cường hiệu quả của chương trình hợp tác thông qua việc nâng cao chất lượng của thực tập sinh.

Hội thảo cũng là cơ hội để kết nối cung cầu về phái cử và tiếp nhận giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nghiệp đoàn tiếp nhận của Nhật Bản, tiến tới thiết lập quan hệ đối tác trong thời gian tới

T.Uyên