So với quý 4-2015 thì tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (LLLĐ) quý 1-2016 có giảm. Cùng đó là số người có việc làm giảm 211,12 nghìn người; số lượng và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. 

Tuy nhiên, theo đánh giá chung của ông Đào Quang Vinh, thị trường lao động cho đến thời điểm này có những điểm sáng, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tiếp tục tăng, đạt 44,1%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị và thất nghiệp thanh niên đã có phần giảm so với cùng thời điểm này năm ngoái. 

Quý 1-2016, cả nước có 53,29 triệu người có việc làm, trong đó khu vực thành thị có 16,88 triệu người. So với quý cùng quý năm 2015 thì số người có việc làm đã tăng 859,08 nghìn người, trong đó khu vực thành thị tăng 490,49 nghìn người.

Nếu so với quý 4-2015, bốn ngành có lao động tăng nhiều nhất lần lượt bao gồm: Ngành xây dựng tăng 127 nghìn người; ngành tài chính, ngân hàng tăng 36 nghìn người; ngành dịch vụ tăng 34,2 nghìn người; ngành cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 28,5 nghìn người. 

Tuy nhiên có 3 ngành giảm nhiều lao động nhất, đó là: công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 94,2 nghìn người; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm 82,3 nghìn người và bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy giảm 74 nghìn người.

So với quý 4-2015, xây dựng là một trong bốn ngành có lao động tăng nhiều nhất với 127 nghìn người.

Trong quý 1-2016, cả nước có hơn 1 triệu  người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 20,7 nghìn người so với quý 4-2015 và giảm 87,5 nghìn người so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của nam và khu vực nông thôn tăng nhẹ lên tương ứng là 2,50% và 1,83%. 

Đặc biệt, có đến 190,9 nghìn người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp; tiếp đến là 118,9 nghìn người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp; 10 nghìn người có trình độ cao đẳng nghề; 60,2 nghìn người có trình độ trung cấp chuyên nghiệp; 17,5 nghìn người có trình độ trung cấp nghề; 32,3 nghìn người có trình độ sơ cấp nghề và 11,2 nghìn người có chứng chỉ nghề dưới 3 tháng. 

Theo các chuyên gia lao động, việc phản ánh “sức khỏe” của thị trường lao động được đánh giá bởi 19 tiêu chí khác nhau. 

Ông Phú Huỳnh, chuyên gia kinh tế lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Châu Á - Thái Bình Dương, cho hay, bên cạnh tiêu chí thất nghiệp, thiếu việc làm thì việc theo dõi thị trường lao động ở các nước đang phát triển như Việt Nam cần có thêm những chỉ số thể hiện được chất lượng việc làm như: Tỉ lệ lao động nghèo, tỉ lệ việc làm dễ bị tổn thương, tỉ lệ nền kinh tế phi chính thức, tỉ lệ ngành nông nghiệp trong số việc làm, năng suất lao động và lương bình quân… 

“Hạn chế của việc sử dụng tỉ lệ thất nghiệp làm thước đo cho các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam là chưa thể hiện đầy đủ tình trạng của thị trường lao động. Những nước này không có đủ những việc làm tốt, bền vững với năng suất cao, dẫn đến việc không sử dụng được đầy đủ tiềm năng của lực lượng lao động như tỉ lệ thiếu việc làm cao, thu nhập thấp và năng suất lao động thấp”, ông Phú Huỳnh nhận định.

Theo dự báo thì quý 2-2016, lực lượng lao động sẽ đạt 54,47 triệu người; có 53,49 triệu người có có việc làm tăng khoảng 0,4% so với quý 1-2016. Các ngành như: Công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng; thông tin và truyền thôn dự kiến sẽ tăng. Những ngành lao động sẽ giảm dự kiến: nông lâm và ngư nghiệp; giáo dục đào tạo.

Hà Hiếu