Riêng tháng 2/2015, đã xuất cảnh cho 8.537 lao động (2.334 lao động nữ) sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc): 5.770 lao động, Nhật Bản: 1.884 lao động, Hàn Quốc: 193 lao động, Malaysia: 205 lao động, Saudi Arabia: 295 lao động, Macau: 24 lao động và các thị trường khác.

Trong hai tháng đầu năm, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 10.906 người, chiếm 63,4% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, thị trường CHLB Đức, bên cạnh công việc phổ biến dành cho lao động Việt Nam là điều dưỡng viên chăm sóc người già, có thể mở rộng ra các ngành nghề khác.

T.Uyên