Theo đó, sẽ có 13.826 trường hợp được đề nghị hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 14 tỉ đồng. Hiện tại, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 13.082 trường hợp với tổng số tiền hơn 13,2 tỉ đồng, những trường hợp còn lại đang được UBND tỉnh này tiếp tục phê duyệt.

Việc thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ tại Quảng Trị dự kiến hoàn thành trước 20/9/2020. 

Thanh Bình