Theo đó, các thị trường có lao động Việt Nam đi làm việc gồm: Đài Loan: 5.146 lao động (1.632 lao động nữ), Nhật Bản: 2.424 lao động (1.018 lao động nữ), Hàn Quốc: 1.483 lao động (134 lao động nữ), Malaysia: 187 lao động (90 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 558 lao động (361 lao động nữ), Macao: 30 lao động 30 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 43.858 lao động (16.048 lao động nữ), đạt 43,86% kế hoạch năm 2016 và bằng 98,79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Châu