Hội thảo đã thu hút được sự tham gia, đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia pháp lý các Bộ, ngành và đại diện Hội Luật gia của hơn 20 tỉnh, thành khu vực miền Bắc... Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh nhấn mạnh: "Bình đẳng giới ngay trong từng gia đình sẽ ảnh hưởng đến toàn xã hội. Việt Nam đã có Luật PCBLGĐ, vấn đề là làm sao đưa Luật vào cuộc sống, bởi điều đó có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình, chống bạo lực gia đình, điều mà các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt...".

Nói về vai trò của lực lượng Công an trong PCBLGĐ, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Vụ Pháp chế, Bộ Công an cho rằng, từ trước đến nay, các hoạt động của Công an trong phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh xử lý các hành vi bạo lực gia đình đã được điều chỉnh tương đối đầy đủ và chặt chẽ theo các quy định hiện hành. Song việc phòng, chống các hành vi bạo lực gia đình vẫn đang còn thực hiện chung với các hành vi khác, chưa có sự phân tích trên cơ sở các đặc thù của hành vi bạo lực gia đình, nên thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu cấp bách của công tác PCBLGĐ

Nguyễn Hưng