Hội thảo đã cung cấp cho báo chí những thông tin chính xác, cập nhật những vấn đề y tế đang được quan tâm; đồng thời thảo luận tìm giải pháp để công tác tuyên truyền, truyền thông trong lĩnh vực này đạt hiệu quả, kịp thời, chính xác, khách quan. 

Các đại biểu cũng đã thảo luận tập trung vào các vấn đề: ngành Y tế cần làm gì và như thế nào để báo chí vào cuộc được đúng, kịp thời, khách quan, trung thực; báo chí làm gì cho ngành Y tế, làm như thế nào để vừa phát huy được vai trò, sứ mạng của mình, vừa đồng hành, chung tay với ngành Y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân?

Thanh Hằng