Đến dự Hội thảo có Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND thay mặt Ban Bí thư TW Đảng chỉ đạo hội thảo; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo hội thảo cùng lãnh đạo Ban Tư tưởng Văn hoá TW, Viện KHXHVN, đại diện Thành ủy TP Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và nhiều giáo sư, các nhà khoa học, các tướng lĩnh thuộc Quân đội.

Do tầm vóc của sự kiện lịch sử này nên chỉ trong một thời gian ngắn, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận của nhiều vị lãnh đạo, tướng lĩnh Quân đội, nhiều vị lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử như Đại tướng Võ Nguyên Giáp; GS, NGND Trần Văn Giàu; đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Khu ủy, Chủ tịch UBHC Khu 11 (Hà Nội); Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo; Trung tướng, GS, TS Đỗ Trình; nhiều nhà khoa học từ các trung tâm nghiên cứu lịch sử lớn như Viện KHXHVN, Viện Sử học Việt Nam, Trường Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trong đó có nhiều vị giáo sư đầu ngành sử học như NGND Phan Huy Lê; GS, NGND Đinh Xuân Lâm; GS, NGND Phan Ngọc Liên…

Báo cáo đề dẫn và hàng chục báo cáo tại Hội thảo đã đánh giá những thắng lợi cơ bản của toàn quốc kháng chiến 12/1946 là đã tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, giam chân chúng tại đô thị, tạo thời gian chiến lược quý báu chuyển đất nước vào thời chiến, bảo vệ cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ, bảo toàn lực lượng.

Toàn quốc kháng chiến thể hiện rõ sự lãnh đạo tài tình, chỉ đạo sắc bén, đúng đắn của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nét đặc sắc trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng, nghệ thuật mở đầu kháng chiến trên phạm vi cả nước. Nhiều báo cáo khoa học cũng làm rõ và khẳng định ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm, giá trị của sự kiện Toàn quốc kháng chiến đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu ý kiến, Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: "60 năm đã trôi qua, những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng vũ trang của thời kỳ mở đầu toàn quốc kháng chiến vẫn nguyên giá trị thực tiễn. Lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo giáo dục của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, anh em, bè bạn quốc tế ủng hộ, đã làm nòng cốt trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ".

Kết luận cuộc Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Hội thảo khẳng định một lần nữa những bài học lịch sử sâu sắc Ngày Toàn quốc kháng chiến vận dụng vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Như trong thư Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới Hội thảo đã nêu rõ: Đó là bài học tinh thần yêu nước, quật khởi của toàn dân tộc mà ngày nay là không chịu nghèo nàn lạc hậu, không chịu tụt hậu thua kém bè bạn, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế và khoa học công nghệ. Đó là bài học lãnh đạo phải bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, nắm đúng thời cơ, chọn đúng mặt trận chính, đề ra quyết định kịp thời, giành chủ động trong thế bị động. Đó còn là bài học về niềm tin mãnh liệt vào lòng yêu nước của nhân dân ta và vai trò tiền phong gương mẫu của Đảng ta nhằm giữ vững niềm tin của dân với Đảng

PV