Ngày 6/3, tại Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa X đã nhất trí bầu ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND tối cao làm Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cũng họp, thảo luận và xem xét giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII

PV