Sau Luật Quảng cáo được Quốc hội thông qua (ngày 21/6/2012), ngày 10/8, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến, thu hút sự tham gia của đông đảo cơ quan quản lý, các doanh nghiệp trên các tỉnh, thành phía Nam.

Hiện nay, quảng cáo ngoài trời còn rất “bát nháo”. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, việc đấu thầu địa điểm quảng cáo và tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo ngoài trời chưa tốt. Công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm cũng trong tình trạng tương tự vì lực lượng kiểm tra, kiểm soát còn mỏng...

http://cand.com.vn/Uploaded_CSTC/phuonglien/6_dong2573-450.jpg
Đông đảo nhà quản lý, doanh nghiệp chia sẻ ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo tại TP HCM.

Việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời là vô cùng cần thiết nhưng ngay công ty tư vấn quảng cáo ngoài trời đạt chuẩn như thế nào, cách tính giá trị hợp đồng tư vấn, quy hoạch hoạt động quảng cáo như thế nào cho đúng vẫn “chưa có hình dung”. Thực tế, đến nay mới có khoảng 5, 6 tỉnh, thành hoàn thành quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Chí có điều quy hoạch xong rồi... cất trong tủ vì khó khả thi. Trong khi đó, nếu được phát huy, đây sẽ là lĩnh vực mang lại nguồn doanh thu đáng kể.

Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Tiến sĩ Đinh Quang Ngữ cho biết: Việc xây dựng, ban hành Luật Quảng cáo hiện nay là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, trong thực tế, ngay việc quản lý quảng cáo ở các địa phương cũng chưa thống nhất. Với quảng cáo trên băng rôn, bảng quảng cáo đã có quy định rõ ràng nhưng với các hình thức khác như quảng cáo trên ôtô như thế nào thì mỗi địa phương một cách...

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Huỳnh Vĩnh Ái đã có sự chia sẻ với những bức xúc và thắc mắc của các đại biểu. Thứ trưởng thừa nhận hệ thống pháp luật quảng cáo ở nước ta từ trước đến nay còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của hoạt động quảng cáo trong nền kinh tế thị trường.

Luật Quảng cáo được ban hành là để đáp ứng thực tiễn về phát triển quảng cáo. Chưa thể nói các quy định hiện nay đã đáp ứng được tất cả yêu cầu nhưng về cơ bản đã điều chỉnh toàn diện hoạt động quảng cáo ở nước ta.

Theo kế hoạch, sau khi thực hiện lấy ý kiến xây dựng để trình Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo sẽ được ban hành vào tháng 11

Ngọc Nguyễn