Ông Bùi Hải Hòa, Tổng Giám đốc Công ty khẳng định: Công ty sẽ hoàn trả phí quản lý: 600 euro (16.200.000 đồng); phí môi giới: 2.000 euro (54.000.000 đồng). Với khoản tiền 70.200.000 đồng, công ty trừ tiền vé máy bay về nước mà công ty đã chi trả là 800 euro/lao động (21.600.000 đồng). Như vậy, mỗi lao động sẽ được nhận lại số tiền là 48.600.000 đồng.

Toàn bộ số tiền mà Công ty Petromanning đã bỏ ra để hỗ trợ và hoàn lại cho 18 lao động là 900 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty Petromanning cam kết sẽ tiếp tục làm việc với Công ty ERC, chủ sử dụng lao động ở Romania để giải quyết nốt 1 tháng tiền lương cho 18 lao động.

Các lao động vẫn còn đang lưỡng lự chưa chấp nhận thanh lý hợp đồng, yêu cầu công ty đợi họ trả lời vào ngày hôm nay (31/3). Trong những vụ việc rủi ro liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động thì phương án giải quyết của Công ty Petromaning cho người lao động như vậy có thể chấp nhận được.

Trong khi đó, 25 lao động đang làm việc ở Romania lại có thư gửi về trình bày điều kiện việc làm và điều kiện sống tại Romania không đảm bảo. Ông Hòa khẳng định, trong trường hợp các lao động còn lại muốn về nước thì công ty cũng sẽ chấp nhận để họ về nước, ngay sau khi Công ty ERC làm xong thẻ xanh cho họ

Thu Uyên