Về lưới điện, đã hoàn thành đóng điện 4 công trình gồm: Nâng công suất các trạm biến áp 220kV Sóc Trăng, Châu Đốc, Phan Thiết và đường dây 220kV Vĩnh Tân - Phan Thiết.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã hoàn thành cấp điện cho 2 xã đảo cuối cùng (Ngọc Vừng, Thắng Lợi) huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trong tháng, giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư toàn Tập đoàn ước đạt 6.356 tỷ đồng, trong đó giá trị giải ngân đạt 3.540 tỷ đồng.

V.H.