Hệ thống cầu treo được làm mới và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi và an toàn trong việc đi lại của người dân.Ảnh: VOVgiaothong.

Mỗi cầu có chiều dài phổ biến từ 50m-120m, rộng từ 1,5m-2,5m.

Được biết, kinh phí đầu tư xây dựng số cầu treo trên là 63 tỷ đồng, do Trung ương hỗ trợ; tập trung nhiều nhất ở các huyện: Tiên Phước, Đông Giang, Nam Trà My, Hiệp Đức… 

An Khang