Trong buổi làm việc được tổ chức sáng qua, 29/11, tại Hà Nội, ông Thomas Joel Miller chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); tổ chức thành công Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14 tại Hà Nội. Ông cũng chúc mừng những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo thời gian qua.

Báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về hoạt động tại Việt Nam, ông Miller nhấn mạnh: Trong hơn 10 năm qua, Plan International đã hỗ trợ Việt Nam với kinh phí gần 50 triệu USD, nổi bật là việc xây dựng hàng trăm trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở. Các dự án của Tổ chức Phát triển nhân đạo quốc tế tại Việt Nam đang hỗ trợ cải thiện đời sống cho khoảng 120.000 trẻ em, gia đình và cộng đồng tại 150 xã thuộc 13 tỉnh, thành phố.

Trong Kế hoạch 2005-2010, tổng ngân sách của Plan International dành cho các chương trình tại Việt Nam vào khoảng 55 triệu USD. Plan International cam kết tài trợ giúp Việt Nam triển khai nhiều chương trình, dự án tập trung vào trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Miller khẳng định thành công của Plan International ở Việt Nam là sự kết tinh của hai nhân tố: sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam và nỗ lực lao động của đội ngũ cán bộ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao các chương trình, dự án của Plan International đã triển khai tại Việt Nam thời gian qua. Sự hỗ trợ của Plan International cũng như các tổ chức quốc tế khác dành cho Việt Nam, đặc biệt đối với trẻ em Việt Nam là hết sức quý báu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch nước khẳng định: Trong chiến lược phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức quan tâm tới việc chăm lo cho trẻ em, thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Đảng và Nhà nước Việt Nam đang quyết tâm rút ngắn khoảng cách về mức sống giữa vùng sâu, vùng xa so với thành thị, tập trung vào các hình thức tạo thêm việc làm, cải thiện điều kiện sống, học tập, chăm sóc sức khỏe cho người dân...

PV