Được biết, đây là lần thứ hai Hải quan Việt Nam tiếp nhận trang bị thiết bị này. Trước đó, năm 2010, Hải quan Việt Nam cũng đã tiếp nhận 3 bộ thiết bị này từ Hoa Kỳ, ước tính, mỗi bộ có giá trị khoảng 16.000 USD.

Ngoài ra, phía Hoa Kỳ còn hỗ trợ Hải quan Việt Nam về kỹ thuật, trang cấp nhiều hạng mục máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm soát như: máy soi hành lý cố định và máy soi di động, máy phát hiện phóng xạ cá nhân, máy phát hiện hàng cấm, bộ dụng cụ kiểm tra cơ bản…

L.Hiệp