Các địa phương chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ công tác phòng, chống đói rét cho vật nuôi, hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc.

Những ngày giá rét, khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C, tuyên truyền vận động nhân dân không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do, đưa trâu bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát, củng cố chuồng trại chăn nuôi, che chắn giữ khô nền, kín, ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi.

Chi Linh