Ngày 20/4, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa cho biết: Hiện mới có một doanh nghiệp tại Ninh Bình vay được vốn từ QĐ 30. Số lao động mất việc trong năm 2008 khá nhiều và đang là một trong những nguyên nhân khiến một số doanh nghiệp chưa đủ điều kiện để vay vốn từ QĐ 30.

Trên cơ sở báo cáo thực tế từ các địa phương, Bộ LĐ-TB&XH sẽ xem xét kiến nghị chỉnh sửa QĐ 30 theo hướng hỗ trợ cho cả doanh nghiệp gặp khó khăn và NLĐ mất việc trong năm 2008 để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho NLĐ

T.Uyên