11 địa phương được hỗ trợ là Lạng Sơn (30 tỷ), Hà Giang (20 tỷ), Thái Nguyên (20 tỷ), Quảng Ninh (15 tỷ), Hải Phòng (15 tỷ), Điện Biên (10 tỷ), Bắc Kạn (5 tỷ), Yên Bái (5 tỷ), Phú Thọ (5 tỷ), Hải Dương (10 tỷ), Lai Châu (5 tỷ).

V.H.