Đến nay, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã trình Chính phủ ban hành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, trong đó có 8 quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ (sông Mã, sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Kôn – Hà Thanh, sông Đồng Nai, sông Hồng) và 3 quy trình vận hành liên hồ chứa cho cả mùa lũ và mùa cạn (sông Ba, sông Sê San, sông Srêpôk).

Đối với quy trình vận hành trong mùa cạn của 8 lưu vực sông còn lại, Bộ đã trình Chính phủ quy trình vận hành của lưu vực sông Hồng và sông Vu Gia – Thu Bồn; đang hoàn thiện dự thảo quy trình sông Mã, Trà Khúc và sông Kôn; đang chuẩn bị lấy ý kiến cho quy trình vận hành lưu vực sông Cả, Hương và Đồng Nai.

Bộ Tài nguyên – Môi trường sẽ hoàn thiện toàn bộ 8 quy trình trong năm 2015 để kịp thời vận hành trong mùa cạn năm 2016. Điểm mới của những quy trình này là quy định rõ các hồ phải dành dung tích cố định để đón lũ trong suốt mùa lũ. Điều này nhằm thực hiện nguyên tắc ưu tiên nhiệm vụ chống lũ trên nhiệm vụ phát điện. Khi dự báo có khả năng xuất hiện mưa lũ thì các hồ phải vận hành hạ thêm mực nước hồ để đón lũ nhằm tạo thêm dung tích cắt giảm lũ cho hạ du.

K. Vy