Đây là phương án xả lũ trong tình huống khẩn cấp xảy ra đối với hồ Dầu Tiếng đã được Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa đưa ra để chuẩn bị đối phó trước mùa mưa bão năm 2012, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình hồ nước và không gây thiệt hại cho vùng hạ du phía sông Sài Gòn.

Theo ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa, thời tiết năm nay khá phức tạp, lũ đầu mùa có thể xuất hiện sớm; đồng thời mực nước hồ hiện tại đang lớn hơn quy trình cho phép khoảng 28cm, nên trong mùa mưa lũ năm nay, công ty không chuyển nước từ hồ Phước Hòa về bổ sung cho hồ Dầu Tiếng, do đó không ảnh hưởng lớn đến an toàn của hồ Dầu Tiếng

Lê Đức Hoảnh