Rừng phòng hộ ven biển Phú Yên.

Thời gian gần đây, Chính phủ đã triển khai dự án 661 trồng mới 5 triệu ha rừng để nâng độ che phủ lên 43% trong năm 2010. Theo đó, Chính phủ Nhật Bản đảm nhận viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 1,146 tỷ yên để thực thi dự án trồng rừng trên đất cát ven biển Nam Trung Bộ.

Dự án chính thức triển khai từ tháng 3/2001 với tổng diện tích rừng trồng ven biển hai tỉnh Phú Yên, Quảng Nam là 3.167ha. Đến nay, Ban quản lý dự án PACSA thuộc Cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam cùng với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã bàn giao cho tỉnh Phú Yên, Quảng Nam toàn bộ diện tích rừng trồng trước tiến độ thời gian, đúng kế hoạch về diện tích.

Điều đáng nói là kỹ thuật trồng rừng đảm bảo đúng tiêu chuẩn Nhật Bản, tỷ lệ cây sống đạt 100% và đủ khả năng sinh trưởng tốt.

Theo ông Shin Ichi Saida, Tham tán đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, do vốn rừng ở Việt Nam bị sử dụng và khai thác quá mức khiến cho diện tích rừng đứng trước nguy cơ thu hẹp. Chính phủ Việt Nam đã có nhiều biện pháp tích cực bảo vệ và phát triển rừng, điều này phù hợp với định hướng của Nhật Bản, nên Nhật Bản đang nỗ lực hỗ trợ Việt Nam bằng nhiều hình thức để phát triển rừng. Từ dự án PACSA, Nhật Bản đã trợ giúp Việt Nam kỹ thuật trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng trên đất cát ven biển.

Còn ông Nguyễn Ngọc Bình - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp cho biết: "Đây là dự án đầu tư trực tiếp của Chính phủ Nhật Bản trên một vùng đất khó khăn, nhưng bước đầu đã tạo hiệu quả tốt".

Cùng với việc bàn giao 3.167ha rừng cho hai tỉnh Phú Yên, Quảng Nam tiếp tục quản lý, chăm sóc và bảo vệ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn vừa trình Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản xem xét phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án trồng rừng trên cát ven biển các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi

Phương Lan