Ngày 21/6 bà mất, gia đình đã ủng hộ toàn bộ số tiền 25,7 triệu đồng đúng theo ý nguyện của bà. Theo đó, 50% số tiền dành để giúp trẻ em nghèo hiếu học phường Thảo Điền; nửa còn lại gửi giúp quê hương bà là xã Long Điền, huyện Đông Hải (Bạc Liêu).

Số tiền tuy không lớn nhưng đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của gia đình cụ bà Nguyễn Thị Bảy, kịp thời giải quyết khó khăn cho trẻ em nghèo hiếu học tiếp tục vươn lên

C.H.