Đó là thông tin được ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh  vào sáng 16/7 nhằm khảo sát tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” (từ ngày 1/12/2017 đến 30/4/2020).

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh ghi nhận ý kiến các sở ngành về đề án phát triển đô thị thông minh.

Ngoài ra, thành phố cũng đang hoàn thiện các thủ tục, quy trình đầu tư một số dự án phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự của thành phố như hoàn thiện, phát triển Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hồ Chí Minh. Bổ sung hệ thống camera giám sát và thiết bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Trang bị hệ thống bản đồ số và thiết bị định vị vệ tinh GPS. Tích hợp tối ưu và nâng cấp hệ thống thông tin chỉ huy điều hành ứng cứu khẩn cấp,...

Báo cáo về Đề án này nêu rõ tháng 4/2019, Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Hồ Chí Minh - giai đoạn 1 đi vào vận hành tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó đã triển khai thí điểm kết nối, tích hợp dữ liệu các hệ thống camera giám sát của Sở Giao thông vận tải và một số quận, huyện.

Tổng số lượng camera đã được tích hợp về Trung tâm điều hành là hơn 1.100 camera, trong đó có khả năng phân tích nâng cao dữ liệu cùng lúc 50 camera gồm: nhận diện khuôn mặt, nhận dạng loại phương tiện, phát hiện đám đông, các sự cố về giao thông, an ninh trật tự...

Đồng thời, Trung tâm đã kết nối thông tin tổng hợp từ: Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp (Cổng thông tin 1022), hệ thống một cửa điện tử; hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên nền bản đồ số và một số hệ thống phục vụ điều hành khác của thành phố.

Đến nay, Trung tâm điều hành tích hợp Thành phố tích hợp bổ sung phần mềm và một số camera từ Trung tâm điều hành Y tế thông minh Sở Y tế và Mô hình thí điểm Trung tâm điều hành Giáo dục thông minh; nâng hệ thống camera lên gần 1.500 camera.

Hệ thống camera an ninh tại TP Hồ Chí Minh nhận dạng đối tượng và phương tiện nghi vấn, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Hiện nay đang tích hợp bổ sung thêm phần mềm và một số camera từ Trung tâm điều hành Y tế thông minh của Sở Y tế và Mô hình thí điểm Trung tâm điều hành Giáo dục thông minh…

Theo Sở Thông tin Truyền thông, sắp tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, kết quả và quá trình triển khai Đề án để người dân và toàn xã hội nắm rõ mục đích, ý nghĩa của Đề án và tham gia đề xuất các giải pháp, ý tưởng sáng kiến xây dựng đô thị thông minh, cũng như trực tiếp sử dụng, khai thác các tiện ích, dịch vụ thông minh.


Phú Lữ